Eğitim Haberleri

1.Sınıf Türkçe Kazanım Listesi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1.Sınıf Türkçe Kazanım Listesi ve Açıklamaları

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1.Sınıf Türkçe Kazanım Listesi ve Açıklamalarının yer aldığı kazanım listesi ektedir.

T.1.1. DİNLEME/İZLEME

1) T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.
Doğal ve yapay ses kaynakları hakkında bilgi verilmez.
2) T.1.1.2. Duyduğu sesleri taklit eder.
3) T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
4) T.1.1.4. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde
bulunur.


5) T.1.1.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.
6) T.1.1.6. Dinlediği/izlediği metni anlatır.
Olayları oluş sırasına göre anlatması için teşvik edilir.
7) T.1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
8) T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
Sadece olay, şahıs ve varlık kadrosuna yönelik sorular (ne, kim) yöneltilir.
9) T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.
Yönerge sayısı beş aşamadan fazla olmamalıdır.
10) T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alarak
konuşma) uymanın önemi vurgulanır.
b) Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları sağlanır.
11) T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.1.2. KONUŞMA

12) T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanması teşvik edilir.
13) T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
14) T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
a) Öğrencilerin kendilerini tanıtmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin çevrelerini ve çevrelerindeki kişileri tanıtmaları sağlanır.
15) T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Göz teması kurmanın; işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri
doğru telaffuz ederek konuşmanın önemi vurgulanır.
b) Konuşmalar sırasında nezaket kurallarına (yerinde hitap ifadeleri kullanma,
başkalarının sözünü kesmeme, söz alarak konuşmaya katılma, karşısındakini saygıyla
dinleme) uygun davranılması gerektiği hatırlatılır.

T.1.3. OKUMA

Okumaya Hazırlık
16) T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.
Kitabın ön kapak, arka kapak ve içeriği hakkında kısaca bilgi verilir.
17) T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
18) T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
19) T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.
20) T.1.3.5. Kısa metinleri okur.
Akıcı Okuma
21) T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
22) T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
23) T.1.3.8. Şiir okur.(Kısa şiirleri ve İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okumaları sağlanır.)
24) T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
Kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan yararlanılır.
25) T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
Her türlü basılı içerik, katalog, tabela, reklam panoları, kitap kapakları gibi çeşitli
yüzeylerdeki farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okumaları sağlanır.
26) T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
27) T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.Öğrencilerin sesli ve sessiz okuma yapmaları sağlanır.
Anlama
28) T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
29) T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
30) T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
31) T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
32) T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.
33) T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
34) T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.

T.1.4. YAZMA

35) T.1.4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar.
Yazma materyalleri hakkında kısa bilgi verilerek uygun biçimde kullanılması sağlanır.
36) T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.
37) T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.
38) T.1.4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.
39) T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
40) T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
41) T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
42) T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
a) Büyük harflerin cümleye başlarken, özel isimleri ve başlıkları yazarken kullanıldığı,
örneklerle vurgulanır.
b) Nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan
işlevleri üzerinde durulur.
43) T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
44) T.1.4.10. Yazdıklarını gözden geçirir.
Öğrencilerin yazdıklarını harf hatası, harf ve hece eksikliği, yazım ve noktalama
kuralları açısından gözden geçirmeleri ve düzenlemeleri sağlanır.
45) T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri
için teşvik edilir.
Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.
46) T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.
a) Dikte, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yaptırılır.
b) Yazma düzenine, sayfanın tamamının kullanılmasına ve temizliğine dikkat edilmesi
gerektiği vurgulanır.
47) T.1.4.13. Yazma stratejilerini uygular

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı